Denna bil inköptes begagnad 1979-11-08 och avställdes 1986-08-22.

Våren 2002 påbörjades renovering.

    DMW730.JPG (32465 bytes)

Tekniska data...    Ägarhistorik...

Bilder 2012-06-14    Tidningen Klassikers köpråd    Fakta

Enl. Alla Bilar 1973 kostade en 280CE 49,950 kr. En 280E kan då ha ett pris på ca 48 kkr. Jämför Volvo 144 DL 23,9 kkr.

Test rally i bild 1973

Åter...